Choď na obsah Choď na menu
 
 

Zameranie: Klasický sólový spev
Organizátor: Konzervatórium v Žiline
                       Katedra hudby, Fakulta humanitných vied, Žilinská univerzita v Žiline
                       Občianske združenie Voces iuvenum – Mladé hlasy
 
Termín konania: 19.4. – 22. 4. 2018 Žilina
Termín uzávierky prihlášok: 15.3. 2018
Miesto konania: Nová koncertná sála, Hurbanova 48, Konzervatórium Žilina
Koncertná sála Ladislava Árvaya , Konzervatórium Žilina
Dom umenia Fatra
 
Spevácka súťaž Rudolfa Petráka vznikla v roku 2008. Potreba založiť spevácku súťaž, na ktorej môžu konfrontovať umelecký rast   speváci  umeleckých škôl, hudobných gymnázií a konzervatórií  vyšla z hudobnej praxe. Na Slovensku sme nemali spevácku súťaž, ktorá by poskytovala najmladšej speváckej generácii skonfrontovať výsledky svojho štúdia. Už počas prvého ročníka sa súťaže zúčastnili speváci z Českej republiky, čím nadobudla medzinárodný charakter. Tretí ročník súťaže poskytol priestor na konfrontáciu i študentom vysokoškolského štúdia bakalárskeho stupňa. V štvrtom ročníku súťaže dostali priestor súťažiť i žiaci a žiačky mladšieho školského veku. Piaty ročník súťaže priniesol kategóriu OPERA. Novinkou 6. ročníka je finále kategórie OPERA za sprievodu ŠKO Žilina.
Súťaž prebiehala v dvojročnom cykle v čase konania Medzinárodného stredoeurópskeho festivalu Allegretto.