Choď na obsah Choď na menu
 


2018 Prihláška IA, IB, IC

IA, IB, IC

 

 

Prihlášku spolu s potvrdením o zaplatení poplatku pošlite emailom alebo poštou na adresu sekretariátu súťaže. Pre identifikáciu uveďte svoje meno a priezvisko.

 

Spevácka súťaž Rudolfa Petráka

J. M. Hurbana 48

Konzervatórium 

010 010 Žilina

 

alebo na email adresu: petraksutaz@gmail.com

Pokiaľ požadujete korepetítora, pošlite notový materiál do 28. 2. 2018.