Choď na obsah Choď na menu
 


Porota

 

 

Pre súťažné kategórie IIA, IIB, IIIA, IIIB:

doc. Mgr. art. Magdaléna Blahušiaková - predsedníčka poroty

       Mgr. art. Irena Lukáčová

doc. Drahomíra Mičková

Mgr. art. Róbert Pechanec, ArtD.

MgA. Lukáš Pohunek

 

Pre súťažné kategórie IA, IB, IC

            Mgr. Jaroslav Mrázek - predseda poroty

MgA. Ľubomíra Dutková, PhD.

MgA. Martina Polievková

MgA. Peter Ripka

Mgr. Pavla Zumrová