Choď na obsah Choď na menu
 


Súťažný repertoár

IA kategória
 
1 ľudová pieseň v úprave skladateľa
1 umelá pieseň
1 pieseň podľa vlastného výberu
Repertoár v dĺžke max. 6 min.
 
Podmienky: sprievod jedného nástroja, spievanie spamäti.
 
IB kategória
 
1 ľudová pieseň  v úprave skladateľa
1 umelá pieseň
1 pieseň podľa vlastného výberu
Repertoár v dĺžke max. 8 min.
Podmienky: sprievod jedného nástroja, spievanie spamäti.
 
 
IC kategória
1 ľudová pieseň  v úprave skladateľa
1 umelá pieseň
1 ária  z obdobia renesancie alebo baroka
Repertoár v dĺžke max. 8 min.
Podmienky: sprievod jedného nástroja, spievanie spamäti.
 
IIA IIB kategória
 
1. kolo
1 ľudová pieseň v úprave skladateľa
1 umelá pieseň
1 pieseň podľa vlastného výberu
Repertoár v dĺžke max. 8 min. 
 
2. kolo
1 skladba z obdobia renesancie alebo baroka
1 romantická pieseň
1 pieseň (kompozičná technika hudby 20. a 21. storočia) 
Repertoár v dĺžke max. 10 min.

 Podmienky: klavírny sprievod, spievanie spamäti, skladby nemožno opakovať.

 
 
IIIA a IIIB  kategória
Pieseň
 
1. kolo
1 ľudová pieseň v úprave skladateľa
1 skladba z obdobia renesancie alebo baroka
1 pieseň podľa vlastného výberu
Repertoár v dĺžke max. 10 min.
 
2. kolo
1 pieseň (kompozičná technika hudby 20. a 21. storočia) 
3 piesne podľa vlastného výberu
Repertoár v dĺžke max. 12 min.
 
Opera
1. kolo
1 ária z obdobia renesancie alebo baroka
1 ária podľa vlastného výberu
Repertoár v dĺžke max. 14 min.
 
2.kolo
1 ária z obdobia klasicizmu
1 ária z obdobia romantizmu
Repertoár v dĺžke max. 15 min.
 
3.kolo
1 ária zo zoznamu
(áriu nemožno opakovať)
 
 
 
Podmienky: klavírny sprievod, spievanie spamäti, skladby nemožno opakovať.